Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ЗОП-2016-0007/ Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет:

ЗОП-2016-0007/ Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Аварийни ремонтно-възстановителни работи на разрушени дясна и лява берма и предпазни диги, съответно на км 8+700  и на км 9+000 от километража на корекцията на река Струма” с две обособени позиции:

 

-      Обособена позиция № 1 „Корекция река Струма от река Рилска до гр. Бобошево – аварийни ремонтно-възстановителни работи на разрушена дясна берма и предпазна дига на км 8+700 от километража на корекцията в землището на гр. Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил”

-      Обособена позиция № 2 „Корекция река Струма от река Рилска до гр. Бобошево – аварийни ремонтно-възстановителни работи на разрушена лява берма и предпазна дига на км 9+000 от километража на корекцията в землището на гр. Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил”

Вижте цялата информация за поръчката в АОП


Тип на документа Публикувано на

Обявление за приключване на договор- обособена позиция №2 04.01.2017

Обявление за приключване на договор- обособена позиция №1 04.01.2017

Обявление за възложена поръчка 17.11.2016

Договори и приложения 17.11.2016

Решение за избор на изпълнител 04.11.2016

Доклад на комисията 04.11.2016

Протокол №2 от проведени преговори 04.11.2016

Протокол №1 от проведени преговори 04.11.2016

Покана 27.10.2016

Решение за откриване на процедура 27.10.2016

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени