Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Архив 2013

Обществена поръчка за избор на доставчик на горива за нуждите на Напоителни системи ЕАД

Информация за изпълнението на договор

публикувано: 18.08.2014г.

Информация за сключен договор

публикувано: 20.08.2013г.

"Решение на възложителя"

публикувано: 30.07.2013г./10:00ч


"Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на Напоителни системи ЕАД и неговите клонове"

"Публична покана"

"Документация към публична покана"

"Образци на документи"

публикувано: 30.04.2013г./13:15ч


„Почистване на коритото на р. Струма от натрупани наносни отложения с цел възстановяване проектните параметри на корекцията в землището на с. Вълково, общ. Сандански"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР

КАРТА

публикувано: 24.01.2013г./09:40ч


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ-ОВЪРДРАФТ В РАЗМЕР ДО 10 000 000 ( ДЕСЕТ МИЛИОНА ) ЛЕВА”

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ОТ 18.01.2013 г.

публикувано: 18.01.2013г./14:00ч

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ОТ 16.01.2013 г.

публикувано: 17.01.2013г./10:00ч

Документи

Техническо описание

Образци

Решение

Обявление за поръчка

публикувано: 11.01.2013г./17:30ч

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени