Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Архив 2012

РЕШЕНИЕ ЗА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗОП № 02023-2012-0007

"Обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на Гориво-смазочни материали -моторни масла, смазочни препарати, автохимия и консумативи за нуждите на дружеството и неговите клонове"

публикувано: 28.08.2012г./12:30ч

„Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка"

публикувано: 22.08.2014г./12:30ч

„Информация за сключен договор"

публикувано: 10.09.2012г./12:30ч


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД, СОФИЯ И НЕГОВИТЕ КЛОНОВЕ"

публикувано: 21.08.2012г./15:00ч.

Плащания по договор за изпълнение

публикувано: 26.02.2015г.

" Решение на възложителя за промяна/техническа редакция на обществена поръчка № 2023 -2012-0006 за Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове"

публикувано: 04.09.2012г.

„РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА „

публикувано: 03.10.2012г./09:00ч.

„ОБЯВЛЕНИЕ”

публикувано: 29.10.2012г./10:00чРЕШЕНИЕ за Договаряне без обявление по ЗОП 02023-2012-0005

Доставка на горива за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове, както следва : - Безоловен бензин А-95Н около 250 000 литра ± 30%; - Дизелово моторно гориво около 400 000 /евродизел/ ± 30%; - Газ пропан – бутан около 200 000 литра ± 30%.

„Информация за сключен договор"


РЕШЕНИЕ за Договаряне без обявление по ЗОП 02023-2012-0004

„Доставка на гориво: "Дизел без биокомпонент" до обект на Възложителя - яз. "Малко Шарково", обл. Ямбол”

„Информация за сключен договор”


РЕШЕНИЕ за Договаряне без обявление по ЗОП 02023-2012-003

„Доставка на строителни материали за неотложно възстановяване на напоителното поле на с. Ярджиловци, обл. Перник"

„Информация за сключен договор”РЕШЕНИЕ за Договаряне без обявление по ЗОП 02023-2012-002

"Доставка на строителни материали за неотложно възстановяване на тръбната
мрежа по магистрални напоителни канали М-1 и М-2"

"Информация за сключен договор"


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 02023-2012-0001:

„Решение за извършване на техническа редакция в Обявление за обществена поръчка с предмет „Изготвяне на пакет от документи за регистриране на „Напоителни системи” ЕАД като В и К оператор по смисъла на Закон за регулиране на В и К услуги и изграждане на система за контрол и управление на продажбите” и в съответната документация”

"Изготвяне на пакет от документи за регистриране на "Напоителни системи" ЕАД акто В и К оператор по смисъла на Закон за регулиране на В и  К услуги и изграждане на система за контрол и управление на продажбите"

"Обявление за възложена поръчка"

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени