Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ЗОП-2017-0001/Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Аварийни ремонтно-възстановителни работи на коригиран участък на р. Струма - Вълково диги на км 38+600 в землището на с. Илинденци,

ЗОП-2017-0001/Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Аварийни ремонтно-възстановителни работи на коригиран участък на р. Струма - Вълково диги на км 38+600 в землището на с. Илинденци, община Струмяни, обл. Благоевград”.

Вижте цялата информация за поръчката в АОП


Тип на документа Публикувано на

Обявление за прекратяване на процедурата 22.03.2017

Решение за прекратяване на процедура 31.01.2017

Покана 27.01.2017

Решение за откриване на процедура 27.01.2017

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени