Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Съобщение за участниците в процедура за “Предоставяне на услуги по застраховане - „Гражданска отговорност” и Автокаско...

Уважаеми участници,
Във връзка с провеждане на процедура за “Предоставяне на услуги по застраховане - „Гражданска отговорност” и „Автокаско” за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове” и на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на пликовете с предложената цена ще се състои на 29.07.2010 г. от 10:00 часа в сградата на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 3 - заседателна зала.

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени