Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

В района на община Съединение няма язовири, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД

„В района на община Съединение няма язовири, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД”, обясни изпълнителният директор на Дружеството, Елица Попова. От вчера е спрямо подаването на вода по главен напоителен канал в района – Лисичево- Стряма, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД, клон Пловдив. Всички служители на „Напоителни системи”, клон Пловдив и Пазарджик участват в отводнителните дейности в района, съвместно с Дирекция „Гражданска защита”. Всички съоръжения на Дружеството работят при непрекъснат режим от вчера.

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени