Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Преведени са заплатите за април и май във всички клонове на „Напоителни системи” ЕАД

Днес, 30.07.2010 г., министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов и изпълнителният директор на „Напоителни системи” ЕАД, Елица Попова, преведоха заплатите за месеците април и май в 22 клона на „Напоителни системи” ЕАД, както беше обещано по време на проведения протест на работниците на 09.07.2010 г. пред Министерството на земеделието и храните.
Следващата седмица ще бъдат заплатени и дължимите осигуровки за месец юни на всички служители в клоновете на „Напоителни системи” ЕАД, обясни Елица Попова, изпълнителен директор на Дружеството.
Напоителни системи” ЕАД поддържа и експлоатира държавният хидромелиоративен фонд за улавяне, съхранение и разпределение на вода за напояване на земеделски култури. Част от стопанисваните съоръжения доставят вода за промишлени и други нужди, в това число и за питейно-битово водоснабдяване на населението.

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени