Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Отпуснати са 2,2 млн. лева за превантивна дейност на „Напоителни системи” ЕАД за първи път за последните 15 години

Средствата се отпускат целево за превантивна дейност на дунавски диги и вътрешни предпазни диги на реки от междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане (МКВП) при Министерски съвет, с председател Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи. „До искането на „Напоителни системи” ЕАД се стига след като години наред за дейност „Поддържане на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите ОПВВВ” не е осигурявано нужното държавно финансиране, въпреки, че обектите са публична държавна собственост”, обясни изпълнителният директор на Дружеството, Елица Попова. Дейност „Поддържане на ОПВВВ” е една от основните за „Напоителни системи” ЕАД. Тя трябва да се извършва непрекъснато и целогодишно, за да не се нарушават експлоатационните качества на съоръженията, стопанисвани от Дружеството. „Средствата за превенция днес, могат да спестят средства утре и да предотвратят скъсвания на диги при високи води, частични разрушения, заливане на земеделски земи, разрушаване на техническа инфраструктура и наводняване на населени места”, коментира още изпълнителният директор на „Напоителни системи” ЕАД, Елица Попова.
Получените средства от комисията ще бъдат използвани за възстановяване на сляганията и коловозите по дигите, образувани от преминаването на тежкотоварни машини, запълване на дупките от язовци, както и частично почистване на дърветата и храстите по тях. Така ще бъде осигурен безпрепятствен контрол и достъп при критични ситуации по дунавските диги в 6 от клоновете на „Напоителни системи” ЕАД – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Русе, както и по вътрешните предпазни диги на реките Марица, Огоста, Янтра, Бисерска, Тополовец и Войнишка, поддържани от „Напоителни системи” ЕАД.
Контролът по изразходването на средствата ще бъде извършван периодично от междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане (МКВП) при Министерски съвет на всеки етап от изпълнението на предвидените дейности от „Напоителни системи” ЕАД.
 

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени