Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

До края на годината „Напоителни системи” ЕАД трябва да бъде стабилизирано като търговско дружество

Това заяви председателят на Съвета на директорите на „Напоителни системи” ЕАД, Петър Яйманов, по време на днешната работна среща с управителите на 21 клонове на държавното търговско дружество. „Тук сме, за да работим заедно и хората да си получават редовно заплатите”, коментира още председателя на Съвета на директорите и допълни, че „новият съвет на директорите стои безусловно зад изпълнителния директор на Дружеството, Елица Попова и подкрепя напълно направеното до момента за подобряване на финансовата дисциплина и ред, както и усилията за привличане на финансов ресурс за укрепване на „Напоителни системи” ЕАД.
По време на заседанието бяха обсъдени предложенията за преструктуриране на „Напоителни системи” ЕАД, включени в първата до момента бизнес програма за бъдещето на държавното дружество, която е предоставена за обсъждане и на двете синдикални организации. „Бъдещето на „Напоителни системи” ЕАД е да се преструктурира или да бъде ликвидирано”, обясни още Петър Яйманов. За първи път от 10 години насам се предлага цялостна концепция и визия за подобряване на работата и организацията на „Напоителни системи” ЕАД, която ще послужи като основа за надграждане и експертно детайлизиране. „Закриването на клонове на „Напоителни системи” ЕАД не е точната дума, която трябва да бъде използвана за обяснение на започналия процес на оптимизация на Дружеството с цел подобряване на икономическото състояние”, допълни г-н Яйманов. Необходимо е да се направи обединяване на клонове, за да се намалят разходите, както и да се повиши контрола и ефективността в работата на „Напоителни системи” ЕАД.
„Напоителни системи” ЕАД поддържа и експлоатира държавният хидромелиоративен фонд за улавяне, съхранение и разпределение на вода за напояване на земеделските култури. Част от стопанисваните съоръжения доставят вода за промишлени нужди, както и за питейно-битово водоснабдяване на населението.
 

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени