Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Неуредени финансови проблеми с ВиК „Бебреш” оставиха без вода вилната зона в село Трудовец, Ботевград

Втора година, ВиК „Бебреш” не подписва договор с „Напоителни системи” ЕАД, а черпи вода от язовир „Бебреш”, Ботевград без тя да се измерва и заплаща. Авария на главен тръбопровод на „Напоителни системи” ЕАД в Ботевград, от началото на тази седмица, показа нерегламентирано използване на вода за питейни нужди от ВиК „Бебреш”. За да се разреши проблемът с водоподаването за питейни нужди в община Ботевград, кметството в село Трудовец, предлага за собствена сметка да направи ремонт на тръбопровода, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, поради липса на средства в Дружеството.
Конфликтът между ВиК „Бебреш” и „Напоителни системи” ЕАД датира от 2004 година. Водени са дела за неизплатени суми за консумирана вода. Последното дело е от 2008 година. ВиК „Бебреш” е осъдено да заплати на „Напоителни системи” ЕАД сумата от 46 752 лв., заедно с лихвите. За 2009 година ВиК „Бебреш” отказва да сключи Договор с „Напоителни системи” ЕАД с аргумент, че не ползва вода от язовир „Бебреш”, а от собствени водоизточници. В същото време до „Напоителни системи” ЕАД от ВиК „Бебреш” е подадена заявка за двойно увеличение на водните обеми от 2 500 000 на 5 000 000 куб.м. за 2010 г. В момента „Напоителни системи” ЕАД няма договорни взаимоотношения с ВиК „Бебреш”.
„Напоителни системи” ЕАД има 1 главен тръбопровод от язовир „Бебреш”, който подава вода за промишлени нужди в района. Няма съгласувана връзка между тръбопровода на „Напоителни системи” ЕАД и ВиК „Бебреш”. Още през 2008 година комисия от „Напоителни системи” ЕАД и Регионална дирекция по хидромелиорации-София констатира 8 незаконни отклонения от главния тръбопровод, собственост на Дружеството. Чрез незаконните отклонения се подава питейна вода за град Ботевград и селата в общината. По предварителни разчети на „Напоителни системи” ЕАД, ВиК „Бебреш” дължи на Дружеството 160 000 лева за 2009 г. и 2010 г. За проблема, с вземането на „условно чиста” вода от яз. „Бебреш” за снабдяване с питейна вода на град Ботевград и околните села от ВиК „Бебреш”, „Напоителни системи” ЕАД е информирало Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и Басейнова дирекция „Дунавски район” в град Плевен. Очаква се решение от двете институции, за да се разреши проблемът с водоподаването в района.

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени