Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Близо 3 млн. лева са неразплатените средства към „Напоителни системи” ЕАД от ликвидираната Изпълнителна агенция по хидромелиорации (ИАХ) за изпълнение на държавната програма за отводняване

Около 2 милиона лева са платени от „Напоителни системи” ЕАД за електроенергия, консумирана от 76-те помпени отводнителни станции, поддържани от Дружеството
Държавното търговско дружество „Напоителни системи” ЕАД поддържа 253 км Дунавски диги, 247,88 км предпазни диги по вътрешни реки, 1 530 532 дка отводнителни системи и полета, и 3000 корекции на реки, които предпазват от заливане 1 662 000 дка земеделски земи, населени места и инженерна инфраструктура (мостове, пътища и др.). „Служителите на „Напоителни системи” ЕАД се грижат ежедневно за поддържане на тези хидромелиоративни съоръжения в добър експлоатационен вид, независимо дали са преведени средства от държавата или не”, обясни изпълнителният директор на „Напоителни системи” ЕАД, Елица Попова. За 7 от клоновете на „Напоителни системи” ЕАД – Русе, Видин, Велико Търново, Бургас, Варна, Плевен и Перник, отводняването е основна дейност, а за останалите 14 е съпътстваща на напояването. Съгласно закона за водите, извършването на дейностите по поддържане на хидромелиоративните съоръжения за отводняване и предпазване от заливане се извършва с бюджетни средства. „Неразплатените средства от страна на държавата са причина за поредното забавяне на заплатите на служителите на „Напоителни системи” ЕАД. В 6 от клоновете на Дружеството не са изплащани заплати от месец юли, а вече са дължими за месец октомври”, коментира още Елица Попова. Общата сума на задълженията към работниците възлиза на 1 792 287 лева. От друга страна, толкова са и средствата, преведени от „Напоителни системи” ЕАД на електроразпределитените дружества до момента, за работата на 76-те отводнителни помпени станции, за да не се стигне до заливане на земеделски земи и инженерна инфраструктура. Само през месец юли, когато бяха интензивните валежи в цялата страна са платени 385 920 с ДДС лева за консумирана електроенергия. За сметка на това, служителите на Дружеството, поемат своята отговорност за изпълнение на Държавната програма без да получават заплати, коментира още изпълнителния директор, Елица Попова.


Най-тежко е положението в „Напоителни системи” ЕАД, клон Русе. Неразплатените средства за поддържане на хидромелиоративните съоръжения по дунавския бряг възлизат на около 900 000 лева, включително средства за заплати, електроенергия, горива и охрана на годни, но неизползвани помпени станции. Липсата на средства за заплати пречи на изпълнението на първото мащабно почистване на Дунавски диги, което се изпълнява от началото на месец август по Договор № РД 50-79/ 30.07. 2010 г., с министерство на земеделието и храните (МЗХ). Почистването включва ръчно и механизирано изсичане на дървесна и храстовидна растителност в 2 участъка на дунавски диги с обща дължина- 18 415 м. Такова мащабно почистване не е правено от 17 години насам. „До момента са почистени около 5500 м., но в последните две седмици се наблюдава рязко спадане на производителността”, обясни Михаил Милчев, управител на „Напоителни системи” ЕАД, клон Русе. Това се дължи на факта, че служителите не са получавали заплати от 4 месеца – юли, август, септември и октомври.

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени