Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Спешна среща с министъра на земеделието и храните, поискаха представителите на двете синдикални организации в „Напоителни системи” ЕАД

12.11.2010

Днес, 12.11.2010 г. в „Напоителни системи” ЕАД се проведе работна среща между изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД, Елица Попова, директор Дирекция „Хидромелиорации” към МЗХ, Харизан Тамахкяров, председателите на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ и на Националната федерация по земеделие и горско стопанство към КТ „Подкрепа”, браншовите представители на клоновете Русе, Стара Загора, Перник и Монтана. Срещата беше организирана по искане на двете синдикални организации, поради неизплащане на трудовите възнаграждения на служителите на „Напоителни системи” ЕАД от 3 месеца. Лошото финансово състояние на Дружеството се дължи на неразплатените средства от страна на държавата към „Напоителни системи” ЕАД. Близо 2,500 млн.лева са задълженията на Дружеството към служителите и доставчиците, в това число за горива, услуги и електроенергия, към момента.


До момента в „Напоителни системи” ЕАД са получени под 50 % от средствата за изпълнение на държавната програма за поддържане на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите за 2010 г. Средствата са определени в договор № РД-26-3/23.03.2010 за поддържане на водностопанските системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите (ОПВВВ) с ликвидираната Изпълнителна агенция по хидромелиорации. Съгласно закона за водите, извършването на тези дейности, по поддържане и отводняване трябва да се осъществяват с бюджетни средства.

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени