Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Е.ОН България започва поетапно спиране на електрозахранването в „Напоителни системи” ЕАД, клон Русе, поради забава на плащането

Неразплатени суми от страна на държавата към „Напоителни системи” ЕАД са основна причина за забавата в плащането на консумираната електроенергия от страна на Дружеството. Напоителни системи” ЕАД, клон Русе е един от клоновете, в които основната дейност е изпълнение на държавната програма за поддържане на хидромелиоративните съоръжения и отводняване. Съгласно закона за водите, извършването на тези дейности трябва да се осъществява с бюджетни средства.

От днес, 17.11.2010 г., Е.ОН България започва поетапно спиране на електрозахранването в „Напоителни системи” ЕАД, клон Русе, поради забава в плащането на дължимите суми за консумирана електроенергия. До момента „Напоителни системи” ЕАД, клон Русе дължи на Е.ОН България около 368 130 лева. Съгласно последното споразумение за разсрочване на задълженията между двете дружества, „Напоителни системи” ЕАД, трябваше да плати втора вноска от общата дължима сума до 1.11.2010 г. Поради лошото финансово състояние на Дружеството до момента е направена само първа вноска в размер на 21 090 лева, платена от стопанската дейност на „Напоителни системи” ЕАД. Друго плащане до момента не е правено. „Спирането на отводняването, поради липсата на ток в помпените станции, при валежи и покачване на подземните води ще доведе до наводняване на стотици хиляди декари земеделски земи, инженерни и инфраструктурни съоръжения, строени с държавни средства в продължение на 40- 50 години, както и допълнителни разходи за държавата, за да заплати обезщетения за нанесените щети”, обясни управителят на „Напоителни системи” ЕАД, клон Русе, инж. Михаил Милчев. Липсата на електричество ще се отрази и на работата на около 30 обекта в областта – рибарски селища, захранване на наблюдателни пунктове на Гранична полиция, гъбарници, малки цехове, вилни зони. Е.ОН България използва съоръжения на „Напоителни системи” ЕАД за пренос на електричество към тях.

„Напоителни системи” ЕАД, клон Русе поддържа и стопанисва 78 км дунавски диги, в изпълнение на държавната програма за стопанисване на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите. Клонът работи с 10 отводнителни помпени станции от Вардим до Силистра и 114 км корекции и предпазни диги на реките Янтра, Баниски Лом, Черни Лом, Русенски Лом, Бешовица, Топчийска, Шипа и др., както и 5 язовира – яз. Баниска, яз. Бойка, яз. Антимово, яз. Звънарци, яз. Тетово. Те предпазват от заливане 170 хил. дка обработваема земя, и 44 селища, включително градовете Русе, Тутракан, Айдемир и Силистра.

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени