Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Започват спешни възстановителни работи на 15 обекта, поддържани от „Напоителни системи” ЕАД, със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане (МКВП) към Министерски съвет

2 383 683 лева са одобрени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане (МКВП) към Министерски съвет за спешни възстановителни работи на скъсани диги на реки в 7 от 21 клона на „Напоителни системи” ЕАД. „Одобрените обекти са в клонoвете Ямбол, Хасково, Бургас, Гоце Делчев, Варна, Пазарджик и Перник”, съобщи изпълнителният директор на „Напоителни системи” ЕАД, Елица Попова. „Решението на МКВП е изключително навременно, тъй като за поддържане на съоръженията, не е осигурявано нужното държавно финансиране от години и сега се налага да се вземат спешни мерки за възстановяване на скъсаните диги и нарушените корекции на реки”, обясни още Елица Попова. Дейността по поддържане на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите (ОПВВВ), които са публична държавна собственост, трябва да се извършва непрекъснато и целогодишно, за да не се нарушават експлоатационните качества на съоръженията. „Липсата на средства за текущо поддържане, води до увеличаване на средствата, необходими за възстановяване на съоръженията”, коментира още Елица Попова. За да се прекрати тази практика, „Напоителни системи” ЕАД, внесе искане за корекция в проектобюджета, тъй като за 2011 година, отново не са предвидени средства за поддържане на ОПВВВ.


800 000 лева от одобрените средства от МКВП са предвидени за частично финансиране на корекцията на река Бистрица, близо до село Ябълково, община Кюстендил. С тях ще бъдат извършени ремонтно-възстановителни работи на 1 км. и 600 м. от дясната дига и берма на корекцията на река Бистрица, разрушени по време на наводненията през месец февруари, тази година. 1 780 000 лева са разпределени за обекти в останалите 6 клона на „Напоителни системи” ЕАД. Отпуснати са средства за възстановяване на диги на 8 реки, разрушени по време на падналите наднормени валежи, в периода декември 2009 – февруари 2010 г., в районите на Бургас, Ямбол и Хасково. Ще бъдат възстановени и участъци по корекцията на река Места, край Гоце Делчев, където има 4 скъсвания на диги и пропадания с дълбочина до 3 метра, подкопани от неконтролируемото добиване на инертни материали от реката. Със средства от Комисията ще бъдат възстановени и 3 участъка по корекцията на река Ана дере, край Варна, които бяха разрушени при обилните валежи и снеготопенето през месец февруари, тази година. Ще бъде ремонтиран най-пострадалия участък край село Комарево, за да се предотврати заливане на ниската част на селото при последващи високи води.


128 416 лева са одобрени и за възстановяване на река Луда Яна, край гр. Пазарджик. Корекцията на дясната дига на р. Луда Яна беше разрушена през месец юли, тази година от интензивните валежи в района. Тогава за една нощ, служителите на „Напоителни системи” ЕАД, заедно с ГЗ, изградиха 100 м. временни преграждения по реката, за да не се стигне до заливане на селата Цалапица и Мало Конаре, както и на пречиствателната станция за отпадни води на гр. Пазарджик. Високите води в река Луда Яна през юли предизвикаха пропадане и пробив на дюкер на реката и навлизане на водата в главен напоителен канал „Паша арк”, което доведе до временно преустановяване на подаването на вода за оризопроизводителите в района.

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени