Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Приключи работата по възстановяване на дигата на река Лесновска, край София

14.12.2010-1

„Възстановяването на защитната дига на река Лесновска, край София е единственият новоизграден обект от „Напоителни системи” ЕАД за последните 3 години”, обясни изпълнителният директор на „Напоителни системи” ЕАД, Елица Попова. Дигата на корекцията на река Лесновска беше скъсана по време на голямото наводнение през месец август 2005 година, когато бяха заляти село Долни Богров и магистрала „Хемус”. Високите води на р. Лесновска наводниха кариерата за инертни материали в района и започнаха да рушат старото депо за битови отпадъци на София в село Долни Богров. Разрушен беше пътят до село Челопечене и залято военното поделение. Частично беше разрушена I –ва берма на хвостохранилището на „Кремиковци” АД.

„Изграждането на дигата започва през 2008 година с изготвяне на работен проект, включващ геоложко проучване, геодезическо заснемане и хидротехническа част”, допълни Елица Попова. Тогава е осигурено частично финансиране за обекта. Окончателното възстановяване на дигата започва в началото на 2010 г. Направена е основа от каменна призма за берма и легло на дигата от ломен камък. 14.12.2010-2Върху него е изградена 1,5 км. от дигата с височина 3,5 м. За първи път, в нея е положена геомембрана, за да бъде ограничена до минимум филтрацията. Основен изпълнител на обекта беше „Напоителни системи” ЕАД, клон София. В работата се включиха служители и техника от 6 други клона на Дружеството. Предстои назначаване на комисия от ДНСК за приемане на обекта, обясни още Елица Попова. До момента са усвоени около 6,5 млн.лева за възстановяване на обекта.

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени