Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Общо около 16 км берми, диги и укрепващи съоръжения, поддържани от „Напоителни системи” ЕАД са разрушени след интензивните валежи, преди седмица

11.12.2010-1

Все още няма пълен достъп до разрушените диги за обстоен преглед и точно остойностяване на щетите


„Най-големи поражения и щети по държавния хидромелиоративен фонд, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД, са констатирани в клоновете по поречието на река Струма – Перник, Дупница и Сандански. Големи са щетите и по поречието на река Места, в клон Гоце Делчев. По-малки са пораженията в района на клон София”, съобщи изпълнителният директор на „Напоителни системи” ЕАД, Елица Попова. В района на „Напоителни системи” ЕАД, клон Перник, в землището на село Прибой, община Радомир е разрушена дига и са залети земеделски земи. „Днес приключи пълното, отводняване на наводнените къщи в селото. Все още не може да се направи точна равносметка на нанесените поражения от обилните валежи в целия район, тъй като нивото на водата е високо и достъпът до дигите е нвъзможен”, съобщи управителят на „Напоителни системи” ЕАД, клон Перник, Богомил Борисов. До момента са констатирани нарушения по корекцията на река Струма в землищата на село Лобош и село Жабляно, община Радомир. Има поражения върху дигите и по река Блато в селата Поцърненци, с. Кондофрей и с. Долни Раковец, област Перник, както и по корекцията на река Косматица, в землището на село Калища. Пътят до помпена станция „Бобораци” все още е непроходим. Разрушен е пътят и до яз. „Темелково”.
„Около 8 км берми, диги, укрепващи и технически съоръжения, включително 250 м., обслужващ път са разрушени по корекцията на река Струма, от вливането на река Рилска до река Джерман, в землищата на общините Бобошево и Кочериново”, съобщи управителят на „Напоителни системи” ЕАД, клон Дупница, Санде Костадинов. Разрушено е водохващане в два от напоителните канали – „Аракчийски” и „Джермански” в землището на град Дупница. В град Благоевград високите води на реката са наводнили помпена станция „Струмско”. Залети са машини, съоръжения, сградата и трафопоста, собственост на „Напоителни системи” ЕАД.


Общо около 3 км са щетите по корекцията на река Струма в района на „Напоителни системи” ЕАД, клон Сандански. Най-голямо разрушение има в землището на село Старчево, община Петрич, област Благоевград. Там е подкопана около 400 м. от дигатата на река Струма. Унищожени са 350 м. от водоотвеждащия канал за Помпена станция „Кожух”. Наводнени са тополови насаждения в района на село Старчево. „500 м. са унищожени, подкопани и изнесени от дясната дига на реката в землището на село Рибник”, уточни още управителят на „Напоителни системи” ЕАД, клон Сандански, Благой Дончев. Нарушения на диги има и в селата Струмяни, Сливница и Дамяница. Освен по река Струма в района са установени поражения и по корекциите на река Струмешница и река Мелнишка.
„В района на „Напоителни системи” ЕАД, клон Гоце Делчев има около 2 км разрушени участъци по диги и берми по реките Места и Канина”, съобщи управителят на клона, Димитър Попов. Най-много са щетите в землището на град Хаджидимово, и село Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград. В землището на село Гърмен, община Гърмен скъсването е около 150 м. и се намира на около 100 м. преди новоизградените диги по река Места, възстановени със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Разрушена е дясна берма и подкопана дясна дига на река Места в село Борово, Гоце Делчев.


11.12.2010-2„Основните разрушения в района на „Напоителни системи” ЕАД, клон София са свързани с повишеното ниво на четири реки – Искър, Локорска, Блато и Какач”, съобщи управителят на „Напоителни системи” ЕАД, клон София, Димитър Методиев. Скъсана е дига на отводнителен канал в село Курило, както и дига на река Локорска в село Световрачане. Подкопани са и диги на река Блато в село Мировяне, район Нови Искър.


Необходимо е спешно възстановяване на разрушените участъци, поддържани от „Напоителни системи” ЕАД, за да се предотврати заливане на земеделски земи, разрушаване на пътни връзки, съоръжения и техническа инфраструктура, при следващи подобни обилни валежи.
 
 

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени