Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

След края на активния напоителен сезон, Напоителни системи ще започне ремонт на хидротехническите съоръжения в региона

 След края на активния напоителен сезон, Напоителни системи ще започне ремонт на хидротехническите съоръжения в региона

Напоителните канали в Пазарджишко са постоени през 60-те години на миналия век. До този момент основни ремонти на хидромелиоративните съоръжения не са правени. Каналната мрежа се изкърпва частично, не само от финансова гледна точка. При повишеното потребление на вода в последните години това е почти невъзможно. В момента специалисти от Напоителни системи обикалят основните съоръжения и набелязват критичните участъци, които подлежат на ремонт. Ремонтира се основно със собствени средства, при възникване на необходимост от по- сериозни ремонти се търси допълнително финансиране. По думите на началника на Напоителни системи ограниченито е не толкова фирансово, а времево. Месеците извън активния напоителен сезон са твърде недостатъчни за големи ремонти. Допълнителна трудност създават рибарниците. Ето защо най- вероятно ще бъде ограничено подаването на вода към тях. Проблемът произтича от факта, че рибарниците настояват да получават вода още преди настъпването на поливния сезон, желаят да получават вода и след края му, а това от своя страна ограничава времето за ремонт.

Източник: www.telekabeltv.bg

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени