Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

„Напоителни системи” ЕАД клон Марица - Пловдив извършва почистване и оформяне на напречния профил на коритото на р. Първенецка

„Напоителни системи" ЕАД клон Марица - Пловдив извършва почистване и оформяне на напречния профил на коритото на р. Първенецка в коригиран участък от моста след водохващането за зареждане на „Олимпийски гребен канал" - Пловдив до моста на околовръстно шосе - Пловдив при кв. Прослав. Коригираният участък е публична държавна собственост - инженерно съоръжение за предпазване от вредното въздействие на водите, стопанисвано от „Напоителни системи" ЕАД - клон Марица.

1600_0003

1600_0004

1600_0005

1600_0006

1600_0002

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени