Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

“Напоителни системи “ЕАД клон Струма-Места извърши корекция на река Бистрица

Извършените ремонтно-възстановителни работи на р.Бистрица на км 1+984, землище над моста на Доларска махала в с.Долно село общ.Кюстендил обл.Кюстендил , включват възстановяване профила на речното корито и изграждане на разрушените защитни съоръжения.

Коригираният участък е с дължина 400м .Корекцията следва максимално съществуващото речно корито , което е било изместено вследствие на натрупани наноси и обрасла растителност, създаващи потенциална опасност от срутване на прилежащия мост и нарушаване целостта на дигите.

Извършените действия допринасят за свеждане до минимум на опасностите и риска за населението, тяхното имущество и обработваеми земеделски земи , предвид предстоящото снеготопене.

img_0002 img_0005

img_0120 img_0119

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени