Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

“Напоителни системи “ЕАД клон Средна Тунджа извърши укрепване на диги и берми на корекция р. Тунджа

обект : “УКРЕПВАНЕ ДИГИ И БЕРМИ НА КОРЕКЦИЯ р. ТУНДЖА ОТ КЛМ 26+395 ДО КЛМ 31+230

В РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР. ЯМБОЛ”

 

 

                     Река Тунджа от гр. Ямбол се разделя на два ръкава. По главното корито, което минава през целия град не може да протече водното количество при 1% обезпеченост , за какъвто процент трябва да се обезпечи града. Регулационния план в чертите на града фиксира едно корито с ширина 60 м. при това положение при оформен профил в града и наклон J=0.35%0 се получава да бъде проведено водно количество Q=280 м3/сек.

         При това положени водното количество Qмакс.=1100 м3/сек. при обезпеченост 1% се разделя, като 280 м3/сек. преминават през града, останалите 820 м3/сек. се провеждат през облекчителния ръкав.

         Облекчителното корито се отделя от главната река непосредствено над гр. Ямбол, минава между индустриалната част и градската част на гр. Ямбол и се събира под Ямбол с главната река.

Технология на изпълнението:

         Строително-ремонтните работи трябва да се извършат препоръчително през лятното маловодие.

         Ремонтните работи ще се извършат в два участъка:-Iви участък между пасарелката до фабрика за захарни изделия и моста за квартал “Златен рог” ; IIри участък –под моста за “Руския пазар”.

         В първи участък строително ремонтните работи имат следното естество-изсичане на дървета, израснали произволно в кюнето и бермите на реката. Те допринасят за образуване на наноси в кюнето, подприщват водонто ниво, отклоняват течението на реката и създават предпоставки за ерозионни процеси върху хидротехническото съоръжение. Трябва да се отстранят всички дървета от островните участъци и тези, намиращи се между бреговата линия на кюнето и петата на мокрия откос на предпазните диги.

         За осигуряване достъп на строителната механизация до островната ивица се прави подход от насип от 187 м3 ломен камък с ширина в горната част 3,00 м и откоси m=1.5 от към десния бряг през водоното течение и 90 м. временен път от ломен камък върху островната ивица с дебелина на пласта 0,40 м. , щирина 3,00 м и дължина 90 м. След като се премости реката се отстраняват дърветата, построява се последователно временния път, изземва се целия остров посредством багер и се извозват земните маси на депо от лявата страна на реката, до разрушената берма и мокър откос на депо. Същевременно се изземва обратно и ломения камък. Същия се извозва и той на отсрещния бряг и се пробутва с булдозер на мястото на разрушената берма. За осигуряване на стабилна основа за левия мокър откос допълнително се доставя 1349 м3 ломен камък. След изсъхване на доставената земна маса , същата се използва за възстановяване на бермата и мокрия откос в частта си над водата посредством булдозерна бабота. Насипа траябва да се осъществи на пластове с дебелина не повече от 0,20 м. и уплътнява със същата машина до достигане g =1.5 т/м3.

За предпазване от ерозия при високи води върху мокрия откос се полагат матраци с дебелина 0,30. Използват се габионни кошове с размери 200/100/30.

Габионните кошове се правят от поцинкована плетена мрежа по БДС 3140/73 г. Мрежата се изплита с двойно усукана поцинкована тел ø3 мм, с ромбовидни отвори с размери от 50/50 мм по БДС 3140/73 г. За да се запази правоъгълната форма на габионния кош се прави рамка от арматурно желязо ø6 мм. Мрежата се увива около рамката, като отгоре се оставя отвор за пълнене на коша. Напълват се с ломен камък по БДС 1697/77 г.

Съставил : ........................................

                     /инж. Ил. Илиев/


0617 0618 0622 0624 

0625 0619 0620 0621

0623

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени