Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

“Напоителни системи “ЕАД клон Средна Тунджа извърши възстановяване на разрушена подпорна стена на р. „Котлешница”

ОБЕКТ: Разрушена подпорна стена на р. „Котлешница" до моста към гробищата в

регулацията на гр. Котел.

Населено място: гр. Котел

Община: Котел

Област: Сливен

І. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА.

При поройния валеж на 07.01.1012 год. вследствие преминалите високи води непосредствено под моста на улицата за гробищата на гр. Котел се обръща съществуващата подпорна стена по левия бряг и пада в коритото на река „Котлешница". При обръщането на подпорната стена се скъсва и канализационна тръба Ф 100, а също така се получава голям изкоп на мястото на съществуващата подпорна стена. По дъното на коритото на реката са паднали подпорната стена и други бетони, които допълнително са препречвали свободното преминаване на високите води. Подпорната стена е изпълнена по левия бряг на р. „Котлешница" по цялата и дължина до следващия мост по надолу. Същата укрепва и брега на ул. „Луда Камчия". Подпорната стена е с вертикални стени, високи около 4,0 м, като по течението на реката височината намалява. Върху подпорната стена има действащ павилион за кафе, бира и др. След преминаване на последните високи води м. І.2013 год. поддаде стената под павилиона и след него. При създалата се обстановка е необходимо павилиона да се премести на друго здраво място, тъй като насипа върху който лежи павилиона и подпорната стена в него и след него участък са компрометирани. Дясната страна по течението на реката брега е земен профил и няма съществени поражения. Водното течение на реката вследствие това, че дъното не е укрепено по дължина е изровило участъка около и под съществуващата подпорна стена.

ІІ. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА СЛЕД РАЗЛИВА.

Падналата подпорна стена е създала един голям изкоп – яма в основата на който са начупената подпорна стена, освен това има разни бетонови остатъци от стария мост. При създалата се ситуация съществуващото дъно на реката е доста по ниско от основите на останалата част от подпорната стена, които са подкопани. Вследствие това първия елемент от изградената подпорна стена, върху насипа на който е разположен павилиона е изкривен към коритото на реката. При построяването на подпорната стена не са взети мерки за укрепване на дъното, вследствие което водата преминава директно към подпорната стена и при голям наклон изравя дъното.

СЪСТАВИЛ:

/инж. Ил. Ненчев/

1 2 3 4

5 6 7

Още

Профил на купувача
actualno-sustoianie
Сигнали за нередности

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени