Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

„СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА” 22 - ри март

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!
С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА МНОГО ЗДРАВЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ!

 

По случай „СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА” 22 -  ри март,

Поздравяваме всички Вас за професионалната Ви работа!

Пожелаваме здраве и още професионални успехи!

 

Честит празник!

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени