Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Съобщение за внасяне на предложение в КЕВР

Съобщение за внасяне на предложение в КЕВР

Във връзка с настъпили изменения и допълнения на внесен Бизнес план за развитие за периода 2017 – 2021 г. на „Напоителни системи” ЕАД и на основание чл. 18 от Наредбата за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, „Напоителни системи” ЕАД уведомява всички свои потребители, че внася за разглеждане в Комисия за енергийно и водно регулиране ново предложение за утвърждаване и одобряване на цени на предлаганите от дружеството водоснабдителни услуги за регулаторния период 2017 – 2021 година както следва:

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

 

2021г.

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор  

 

 

 

 

 

 

ВС В и К Кюстендил-Дупница

0.118

0.118

0.118

0.118

 

0.118

ВС Източно Софийско поле

0.030

0.031

0.032

0.033

 

0.031

ВС В и К Бебреш

0.061

0.068

0.069

0.068

 

0.068

ВС В и К Белово

0.069

0.073

0.074

0.077

 

0.079

ВС В и К Добрич

0.241

0.245

0.279

0.272

 

0.264

ВС В и К Шумен-Търговище

0.022

0.022

0.023

0.023

 

0.024

ВС В и К Плевен

0.070

0.070

0.070

0.070

 

0.071

ВС В и К Йовковци

0.120

0.121

0.120

0.132

 

0.136

ВС Долен Дунав

0.111

0.113

0.116

0.118

 

0.121

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени