Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

ДРУГИ


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА АВТОБИОГРАФИЯ За наемане на външен технически експерт за предоставяне на експертна помощ за разработване на техническо задание и методология за определяне на комплексна оценка за планирана обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за доставка на компютри за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове”. Външния експерт трябва да притежава следните компетенции:

• Образование: Висше

• Образователно квалификационна степен: минимум Бакалавър

• Квалификация: трудов стаж: минимум - 5 години в областта на информационните технологии.

• Професионален опит в сферата на: компютърен инженер, информатик, физик, математик, инженер по автоматика или друга сходна с предмета на поръчката.

Може да изпращате автобиографии (на български език) на email: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Срок на валидност на обявата: 15.07.2014 г. (включително).

Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

публикувано: 10.07.2014г.

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени