Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Дата на добавяне Процедура Статус

11.12.2015 Публична покана № 9048927 с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове”.

Възложена


07.12.2015 Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове”. Оттеглена

26.08.2015 Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции за „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове” Прекратена

20.07.2015 Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции за „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове с пет обособени позиции”

Възложена


26.06.2014 Публична Покана № 9031307 с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове” Възложена

23.06.2014 Публична покана № 9031015 с предмет „Избор на изпълнител за доставка на офис обзавеждане за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове за едногодишен период” Възложена

05.06.2014 Публична Покана № 9030108 за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции за „Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове Възложена

21.01.2014 Публична покана № 9024939 с предмет „Избор на консултант за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт ISO 14001:2004 в "Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове” Възложена

Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени