Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

СТРУКТУРА   
на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София

struktura

Снежина Динева
изпълнителен директор

Мариана Маринова
председател на Съвета на директорите

Антоанета Дръндова
член на Съвета на директорите

Валентин Славов
технически директор
Напоителни системи ЕАД 2012 | Всички права запазени